Kezdőlap | Események | Partyfotók | A Klub | Házirend | Menekülési Útvonalak | Kapcsolat

 
 

 

 
 

 

   
   
   
     
   
   
     
   
   
     
   
   
     
   
   
     
     
       
      Házirend | Regulations      
   

 

Magyarul:

 

A BELÉPÉSSEL A HÁZIRENDET ELFOGADOM, ÉS BE NEM TARTÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEIT VÁLLALOM!


A belépőjegy megvásárlása csak akkor jogosít a rendezvényre történő belépésre, ha elfogadod a Magyar Tenger Disco házirendjét és biztonsági rendszabályait, valamint tudomásul veszed, hogy annak betartását a vezetőség és a biztonsági személyzet végzik. A rendezvényeken való részvételhez érvényes személyi igazolvány és a pénztárnál megváltott belépőjegy szükséges.

 

Az adott estére megváltott karszalag egyszeri belépésre jogosít. Amennyiben elhagyod a discot, de később szeretnél újra belépni, a karszalag felmutatásával + 500 Ft visszatérési díj megfizetésével megteheted. Visszatéréskor, ha már nem rendelkezel az aznap esti karszalaggal, ismét meg kell váltanod a teljes árú belépti díjat.


A hatályba lépett jogszabályok értelmében a 18 év alatti személyek megkülönböztetett karszalagot kapnak, mivel őket szeszes itallal nem áll módunkban kiszolgálni. A 14 év alattiak, felnőtt kíséretében éjfélig tartózkodhatnak a szórakozóhelyen. A 14 év fölötti és 18 év alatti fiatalok, csak felnőtt kíséretében tartózkodhatnak a szórakozóhelyen.


Azokat a fiatalokat, akik személyiségi jogaikra vagy egyéb okokra hivatkozva nem mutatják fel a személyi igazolványukat, NEM tudjuk a diszkó területére beengedni.

 

A diszkóban csak kijelölt helyen engedélyezett a dohányzás! A nem kijelölt helyen dohányzó személyeket a biztonsági személyzet a szórakozó-helyről kivezetheti, és véglegesen kitilthatja. Kijelölt dohányzó terület: felső terasz | alsó teraszon - kijelölt helyen.


Face controll! Nem megfelelő viselkedés vagy öltözék esetén a belépést korlátozhatjuk.


Jegyet nem váltunk vissza!


A közönséget, illetve a személyzetet megbotránkoztató, zaklató vagy agresszív magatartást tanúsító személyeket a biztonsági személyzet a szórakozó-helyről kivezethetik, és véglegesen kitilthatják. Nézeteltérés vagy esetleges verekedés esetén a rendőrséget értesítjük.


A helyiség területén okozott bármilyen szándékos rongálás vagy lopás TELJES KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGET VON MAGA UTÁN.


A diszkó területére üveget, poharat, üvegtárgyat, ütő-, szúró,- vágóeszközt, fegyvert vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni TILOS! A hatályos jogszabályok szerint nem tarthatsz magadnál ún. Közbiztonságra különösen veszélyes tárgyat (8 cm-nél nagyobb vágó élű kés, rugóskés, gázspray, ólmosbot stb.), ez szabálysértésnek minősül, ezek észlelésénél a rendőrséget értesíthetjük.


A diszkó területére italt (alkoholt és alkoholmenteset egyaránt) semmilyen mennyiségben, nem lehet behozni! Az ilyen jellegű termékeket a bejáratnál köteles mindenki elfogyasztani, ellenkező esetben átadni a biztonsági szolgálatnak vagy a bejáratnál elhelyezett kukákba kidobni.


A jegy megvásárlásával egyidejűleg Ön elfogadja, hogy a rendezvényről hang- és képfelvétel készül, amely a diszkó weboldalán megjelenik. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a rendezvényszervezőkkel szemben. Kép- és hangfelvételt a rendezvényről csak a rendezők belegyezésével lehet készíteni!


A Magyar Tenger Disco területén a vezetőség írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni, árumintát illetve szórólapot osztogatni!


A Tánctéren és a Színpadon az italfogyasztás balesetveszélyes! Italfogyasztás a diszkó bármely más területén lehetséges! Az üres poharakat és üvegeket hagyjátok az legközelebbi italtartó pulton, és NE a földre helyezzétek! (Megkönnyítve a Pohárszedők munkáját!)


A pultokba, a szervizfolyosóra, az öltözőkbe, az irodákba, továbbá a lemezlovas pultjába - a személyzeten kívül - BELÉPNI, BENYÚLNI TILOS!


Asztalokon, székeken és egyéb bútortárgyakon táncolni életveszélyes és TILOS! Ha valaki felpattan egy bútordarabra ezt kizárólag saját felelősségre teheti. Ebből eredendő bármilyen sérülésért vagy balesetért felelősséget nem vállalunk . A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben esetlegesen keletkező károkért illetve mezit láb való táncolás miatt bekövetkező sérülésekért. A kulturált viselkedési forma és megjelenés mindenkitől elvárt!


A diszkó egész területén magára hagyott értéktárgyakért vagy ruhaneműkért a vezetőség nem vállal felelősséget.


A megrendelt italok, fogyasztás előtt, a pultnál azonnal fizetendők.


Kérjük, a személyzet egyik tagját se zavarják a folyamatos munka-végzésben!


Kérjük, a szórakozóhely előtt mellőzzék a szemetelést!


A pontos programok a diszkó honlapján, a www.magyartengerdisco.hu oldalon találhatók. A vezetőség a műsorváltozás jogát fenntartják, ezért érdemes a rendezvény napján megtekinteni a weboldalon az aktuális programot.


A fenti szabályokat megszegő látogatókat a biztonsági személyzet a helyszínről eltávolítja és ebben az esetben a jegy árát sem köteles visszatéríteni! A biztonságos szórakozás érdekében kérjük a fenti szabályok betartását.

Jó szórakozást kívánunk: MAGYAR TENGER DISCO Vezetősége

 


 

In English:

 

ACCEPT THE POLICY OF THE LABOUR FORCE, AND THE CONSEQUENCES OF NON-COMPLIANCE WITH MYSELF!

The purchase of the tickets will only be eligible to enter the event, if you agree to the policy of the MAGYAR TENGER Disco and security rules, as well as acknowledge that compliance with the management and security staff. To participate in the event a valid identity card and the ticket is required to checkout from my sins.

 

The entrance fee is a single admission. Return fee: 500 Ft.

The entry into force of the legislation of the persons under 18 years will be a special armband because we don't serve alcohol drinks for they. The 14 years of age accompanied by an adult to stay with the Club for example at midnight.

The young people who, of their rights of privacy or other reasons do not show up on the personal card, you do not know the territory admitted to the discotheque.

 

The disco is only permitted in designated smoking! The non-smoking people in the appointed place of entertainment, security personnel can output location and permanently banned. Designated smoking areas: the upper terrace | lower terrace special area.

Face control! Is not appropriate behavior or restrict access to the toilet.

Ticket does not switch back!

The audience, and the staff of scandalous, harassing, or aggressive behaviour of the persons supporting the security personnel from the entertainment walk out, and banned her. In the event of any disagreement or fight the police will be notified.

The room area caused damage or theft of any deliberate FULL LIABILITY.

The disco area of glass, smart, or any of the cropping tool over a gun, and, subject to the physical integrity of others to enter is PROHIBITED! According to the legislation in force in the so-called tarthatsz patterns. Public security, in particular, dangerous objects (more than 8 cm cutting edge knife, spring-loaded knife, gas spray, etc.), it is punishable, such time that you experienced the police can.

The territory of the disco drink (alcohol and nonalcohol) for any amounts, may not be imported! Such products shall be at the entrance to everyone, otherwise, submitted to the security service, or disposed of at the entrance, located in the ribbish.

The purchase of the ticket at the same time, you agree that the event will be of sound and video recordings, which appears on the website of the disco. Each participant, who only appears in the photographs, with the agreement of name, but may not claim any of the recording of the event organizers. or. Picture and voice recording of the event, only the directors can be made public.

In the territory of the Magyar Tenger Disco without written permission of the Management Board shall be prohibited for any commercial or promotional activities carried out and leaflet add sample!

The deep passions and on the stage of the drinks and smoking dangerous traffic! Drinks in the disco in the territory of any other possible! The empty bottles to the will of the cups and glass to the nearest bar, and not to the land of loaded! (To facilitate the work of the staff!)

The bar, the service corridor, the changing rooms, the offices,  counter of the disc jockey - addition to the crew - SHALL BE PROHIBITED to ENTER-PENETRATING!

Tables furnitures, chair, and other life-threatening and IT SHALL BE PROHIBITED to dance! If someone bútordarabra a popup only at your own risk. This is due to any inherent responsibility for injuries to or not. The organisers will not accept responsibility for all or for any damages arising from any material values and mezit feet to dancing due to injury. The appearance and behavior of a cultured form everyone expected!

The disco was itself throughout the territory ofacquisitions less disposals of or garment is not responsible for the management.

The beverages ordered before consumption to be payable immediately on the desk.

Please, one of the members of the crew of the continuous work with se-order!

Please, no littering before the Club!

The exact site of the disco, the www.magyartengerdisco.hu page. The management reserve the right to the schedule change, on the day of the event, you may want to view the Web site of the current program.

Contrary to the above rules for visitors to the location of the security staff to remove, and in this case, not be obliged to reimburse the price of the ticket!

In order to ensure the safe fun in the compliance with the above rules, please.

Fun: the management of the MAGYAR TENGER DISCO

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Magyar Tenger Disco (C) 1989-2020 | All right reserved | Minden jog fenntartva!